Raziskave dopolnjujejo najsodobnejšo analizo vibracij ogljikovega nanocevka

Film o Krki (Junij 2019).

Anonim

Raziskave Roberta Hudsona, doktorskega študija strojništva, in Alok Sinha, profesorja strojništva, ki je potekal na Penn State Departmentu za strojno in jedrsko inženirstvo, je povzročilo računsko učinkovite metode za napovedovanje vibracijskega obnašanja ogljikovih nanocevk z neizogibnimi napakami.

Njihov članek je bil objavljen v Zborniku kraljevskega društva A: matematične, fizikalne in inženirske znanosti in revija American Chemical Society Journal Carbon.

Karbonske nanocevke se uporabljajo za razvoj večnamenskih kompozitov. Spadajo v razred rednih struktur. Edinstven vidik te periodike je, da lahko povzroči lokalno valovanje zaradi neskončno majhne količine motnje ali napake, ki so neizogibne. Po Sinhi so njihove tehnike temeljna orodja za preučevanje lokalizacije valov v ogljikovih nanocevkah, kar lahko pomembno vpliva na mehanske in električne lastnosti nanokompozitov.

Eden od ciljev te raziskave je poenotenje del in konceptov, razvitih v periodičnih strukturah in neizogibnih motenj na številnih različnih področjih fizike, življenja in inženirskih znanosti.

"Veliko sem delal na lokalizaciji vibracij v lopatih plinskih turbin, " je rekla Sinha. "Vesel sem, da so ti koncepti koristni tudi za ogljikove nanocevke."

menu
menu